Mijn eerste pas verschenen boek. "Het Sprookje Van Mijn Ouders"

Huisbezoek


Zonder verdere verplichtingen en aankopen.


Ik wens een afspraak voor advies, ideeën, opmerkingen, goede raad en schetsen tekenen voor inrichting. 

Zonder verdere verplichtingen en aankopen.


Als u binnen de 3 maanden van (datum huisbezoek)

toch van onze diensten gebruikt wenst te maken.

Wordt de € 135,00 in mindering gebracht van de aankoopsom.